Begeleiden van directieteams en managementteams

Voor teams die zich willen ontwikkelen, hun samenwerking willen verbeteren, teams die leiding geven aan verandering bied ik teamcoaching en leiderschapsontwikkeling op maat.

Wat is de uitdaging waar het team voor staat? Wat is  er nodig van ieder teamlid in deze fase? Hoe is de groepsdynamiek en wat zijn de kwaliteiten van ieder teamlid?

Goed teamwork gaat verder dan alleen een goede samenwerking. Onderling vertrouwen, jezelf en je teamleden kennen, ieders talenten optimaal benutten en verbinden met de organisatie.

Medewerkers zijn de belangrijkste factor voor succes van de organisatie. Het directie- of managementteam staat voor de uitdaging om de medewerkers te enthousiasmeren, professionaliseren, coachen,  vernieuwen, managen en controleren. Het team is de spiegel van de organisatie. Hoe maak je het team zo krachtig mogelijk . Zelfreflectie en bewustwording zijn belangrijke elementen daarbij. Wat zijn de bewuste en de onbewuste patronen van het team. Hoe kunnen de teamleden elkaar onderling versterken.

Ik werk graag met de ACT-meting (Analytical Competence Tool). Maatwerk vraagt om een passende interventie. Daarom onderzoek ik eerst samen met de opdrachtgever de behoefte en de context. Aan de hand daarvan stel ik een plan van aanpak op, variërend van een (halve) dag tot een complet programma van meerdere dagen of een langere periode.

grafiek

Begeleiden van raden van toezicht en raden van commissarissen bij de jaarlijkse zelfevaluatie

Door nieuwe wet- en regelgeving en toegenomen maatschappelijke eisen is er een behoefte om het toezicht te professionaliseren. Dit leidt tot een behoefte van raden van toezicht/raden van commissarissen aan externe begeleiding bij de jaarlijkse zelfevaluatie. Hoe toon je aan dat je als raad hebt gedaan wat er gedaan moest worden?

Hiervoor heb ik een concrete en to the point begeleiding ontwikkeld waarbij zowel de rationele/kennis elementen aan de orde komen als de psychologische factoren/soft skills.

Hoe ziet een coachtraject er uit?

De begeleiding van (management/directie) teams is altijd maatwerk. Aan de hand van een intake stel ik een plan van aanpak op vanaf een (halve) dag tot een programma van meerdere dagen.

Een individueel coachtraject is altijd maatwerk en duurt doorgaans 3 tot 10 sessies. Er kan ook gekozen worden voor 1-1 ondersteuning op continue basis, bijvoorbeeld 4 keer per jaar een intensieve sessie met impact. Jij staat centraal en de aanpak is op maat voor jou.

Passend bij de huidige tijd bied ik naast live sessies ook online coaching en wandel coaching. Het traject start altijd met een persoonlijke intake. Deze bied ik kosteloos aan en zal je al op weg helpen.

De begeleiding van teams is altijd maatwerk op basis van de behoefte van het team en de doelen die je met jouw team wil bereiken.

Nieuwsgierig?

Laten we kennismaken.